Victoria & Olof

Varit familjehem sedan år 2015 och har tagit emot 7 placering

Tanken väcktes under flyktingvågen när det annonserades i den lokala tidningen efter familjehem. Vi kände att vi hade möjlighet att ta emot någon mer i vår familj.

Vi kände ett socialt ansvar för att kunna hjälpa andra.

Vi har lärt oss väldigt mycket sedan vi blev familjehem, både om oss själva och om andra. Vi har fått lära oss en annan kultur och fått se en ny värld. Vi har blivit bättre på att prata med varandra sedan vi började som familjehem och vi har ”tvingats” att prata om saker och hitta lösningar tillsammans. Vi har fått ett väldigt bra samarbete och fått en stärkt relation. Vi kan prata om känsliga ämnen med våra placerade utan att det känns jobbigt, vi har fått vänja oss. ”Vi skulle aldrig vilja gå tillbaka i tiden. Att bli familjehem är det bästa vi gjort”. Det har även gett våra barn mycket och de har fått nya syskon och fått insikt i andra kulturer och fått en acceptans och förståelse för andra. Det finns så mycket hat och rädslor i världen och det är nyttigt för barnen att lära sig att personer från andra kulturer inte är farliga.

Det finns mera kärlek i familjen nu och vi har fått en bättre gemenskap och trygghet. Barnen har varandra på ett annat sätt.

Vi arbetade först för kommunen men valde att gå till ett privat företag. Det har varit stor skillnad och gett oss en otrolig trygghet. Det går alltid att få tag i någon som är insatt om man behöver. Vi trivs med att arbeta med ett företag där man känner till alla i personalgruppen. Vi är nöjda med utbildningarna och träffarna som anordnas