Vårt ledord är kvalité och vi har ett brett utbud av familjehem som kan matcha olika behov hos den placerade

Sök Placering

Välkommen till Suddamin Care i Norrtälje

Vi är ett företag som specialiserar oss på familjehemsvård inom individ- och familj enligt SoL, LVU, LSS och LVM.

Vårt ledord är kvalité och har vi ett brett utbud av familjehem som kan matcha olika behov hos den placerade. Vi erbjuder familjehem för barn, ungdomar och vuxna med olika problematik/diagnoser, ensamkommande flyktingbarn, familjehem för hela familjer, HBTQ-hem och skyddsplaceringar.

Vårt arbete bedrivs utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och i enlighet med för professionen accepterade etiska och yrkesmässiga regler, lagar, riktlinjer och metoder. Vår verksamhet arbetar aktivt för att hålla oss uppdaterade och utveckla våra metoder.

Suddamin Care har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehem- och jourhemsvård.

Vårt kvalitetsmål är att erbjuda bästa tänkbara vård och behandling.
Vi bistår socialtjänsten med att leverera en evidensbaserad, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård och omsorg av barn, ungdomar och vuxna.
Vi bedriver verksamhet i hela Sverige och familjehemmet matchas utifrån individens speciella behov.