Öppna dörren till ditt hem och hjärta och bli familjehem!

Alla barn har rätt till en god uppväxt och att bo med trygga omsorgspersoner. Idag finns det många barn och ungdomar i Sverige som av olika anledningar inte har möjligheten att bo tillsammans med sina biologiska föräldrar och därför måste placeras i annat hem där de kan få trygghet, omsorg och kärlek. Det finns även vuxna som inte klarar av att bo själva och därmed behöver få stöttning och boende.

Att vara familjehem innebär att ta någon i sitt hem under en kortare eller längre tid. Det innebär ofta en utmaning men berikar samtidigt familjen på många sätt. Vi på Suddamin Care i Norrtälje AB vill bidra till ett bättre liv för placerade barn/ungdomar/vuxna. Våra intentioner är att tillgodose de placerades behov och att ge rätt förutsättningar att kunna utvecklas och växa upp under goda förhållanden i stabila familjer.

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och de familjehem vi arbetar tillsammans med är utredda av oss för att kunna matcha den enskildes behov. Vi erbjuder konsulentstöttad familjehemsvård, vilket innebär ett samarbete mellan familjehem, socialtjänst och familjehemskonsulent.

Just nu söker vi familjehem runt om i Sverige som kan ta emot barn, ungdomar eller vuxna med en social problematik. Är du intresserad av att bli familjehem hos oss? Skicka in din intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig.

Börja gärna med att beställa utdrag från belastningsregistret, socialregistret och ett utdrag från kronofogden.