Våra Familjehem

Vår verksamhet erbjuder kvalificerad konsulentstödd familjehemsverksamhet med flexibla placeringsalternativ, miljöterapeutiskt arbete och lösningar anpassade efter den enskilda individens behov. Samarbetet mellan familjehem, konsulent och socialtjänst är grunden och som ger den konsulentstödda familjehemsvården dess speciella karaktär. Våra familjehem får löpande handledning och utbildning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer. Vi på Suddamin Care stöttar och vägleder familjehemmen i deras uppdrag och vår verksamhet är uppbyggd så att våra familjehem och jourhem ska få stöd, service och handledning dygnet runt, året om.


Jourfamilj

Vi tar emot jour- och akutplaceringar dygnet runt. Våra jourfamiljer är familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar för en begränsad tid, tex vid ett sammanbrott, under en utredningstid av barnet/ungdomens situation pågår. Placeringstiden är från några dagar upp till 4-6 månader, men kan även vara längre om så önskas.

Vår placeringsgaranti innebär att vi genom vårt nätverk inom vård och behandling garanterar att vi aldrig ger upp på ungdomen, vi ligger alltid steget före och har möjlighet att erbjuda andra placeringsalternativ.


Integrationsfamilj

Våra integrationsfamiljer har en bred kultur- och språkkompetens. Talade språk förutom svenska och engelska är till exempel dari, persiska, arabiska och tigrinja.

Många av familjerna har också egna erfarenheter av flykt från krig och förtryck vilket kan ge dem förståelse för hur den placerade mår. Vi är noga med att våra familjer är väl integrerade i det svenska samhället och kulturen här för att individen skall kunna integreras på bästa sätt. Som ett verktyg i integrationen får våra placerade ungdomar hjälp av ”Hitta Rätt” som är ett grundläggande material som riktar sig till ensamkommande ungdomar. Hitta Rätt utgår från BBIC och är framtaget av Göteborgs stad.