Företaget

Suddamin Care i Norrtälje är ett företag som specialiserar sig på familjehemsvård inom Individ & Familj enligt SoL, LVU eller LSS. Vårt ledord är kvalité och har vi ett brett utbud av familjehem som kan matcha olika behov hos den placerade. I verksamheten finns kvalitetssäkrade familjehem, jourhem och utslussboenden/brevidboenden. Vi har även integrationsfamiljer som är specialiserade på ensamkommande barn och ungdomar.

Vår verksamhet erbjuder kvalificerad konsulentstödd familjehemsverksamhet med flexibla placeringsalternativ, miljöterapeutiskt arbete och lösningar anpassade efter den enskilda individens behov. Samarbetet mellan familjehem, konsulent och socialtjänst är grunden och som ger den konsulentstödda familjehemsvården dess speciella karaktär. Våra familjehem får löpande handledning och utbildning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer.

Vårt kvalitetsmål är att erbjuda bästa tänkbara vård och behandling och vi bistår socialtjänsten i att leverera en evidensbaserad, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård och omsorg av barn, ungdomar och vuxna. Vi bedriver verksamhet i hela Sverige och familjehemmet matchas utifrån individens speciella behov.

Suddamin Care har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehem- och jourhemsvård.