Handläggarinformation

Suddamin Care har jour- och familjehem över hela Sverige. Vid kontakt med oss kan ni få information om de familjer som har ledig plats.

Suddamin Care har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehem- och jourhemsvård.

Vi har ett brett utbud av familjehem som kan matcha olika behov hos den placerade. Vi erbjuder familjehem för barn, ungdomar och vuxna med olika problematik/diagnoser, ensamkommande flyktingbarn, familjehem för hela familjer, HBTQ-hem och skyddsplaceringar.

Suddamin Care har familjehemskonsulenter som stöttar och handleder jour-och familjehemmen i deras uppdrag dygnet runt. Vårt arbete utförs på uppdrag av kommuner. Placeringar kan göras enligt SOL, LVU eller LSS. Vårt kvalitetsmål är att erbjuda bästa tänkbara vård och behandling och vi bistår socialtjänsten i att leverera en evidensbaserad, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård och omsorg av barn, ungdomar och vuxna.

För akuta jourplaceringar/familjehemsplaceringar kan du ringa 020-77 88 00 dygnet runt. Flera av våra familjer kan ta emot på mycket kort varsel. Hjälp med hämtning kan erbjudas vid behov. Vi hjälper till att matcha individer gentemot våra familjer.
Vi har ”placeringsgaranti” som innebär att om det mot förmodan inte skulle fungera i ett familjehem/jourhem innebär att vi genom vårt nätverk har möjlighet att erbjuda andra placeringsalternativ.