”Att möta barn och unga i kris och trauma”

Tillsammans med Anneli Öhrling på Bris ordnar vi vårens sista webföreläsning

”Att möta barn och unga i kris och trauma”

Anneli är socionom och har arbetat på Bris och med deras stödverksamhet i mer än tio år. Bris har under flera år arbetat med stödgrupper för barn som bor i familjehem. 

Nu får vi lyssna på henne i en föreläsning som belyser att många barn som bor i familjehem har upplevt skrämmande och ibland traumatiska händelser. Hur kan vuxna vara ett stöd för barn och unga som varit med om traumatiska upplevelser? Hur kan svåra erfarenheter påverka barns psykiska hälsa? Denna föreläsning ger dig kunskap om hur kris och trauma påverkar och tar sig uttryck hos barn och unga, samt vikten av att bli medveten om sitt eget agerande och verktyg för ett gott och ansvarsfullt bemötande.

När: Tisdagen den 10 maj 

Tid: Kl. 10.00 – 12.00

Plats: Via Teams

Anmälan: Du gör din anmälan direkt till din konsulent eller familjehem@suddamincare.se senast den 6 maj

Som familjehem bör du kontinuerligt medverka i verksamhetens utbildningsdagar samt grupphandledningar.

Varmt Välkomna!