Föreläsning om anknytning och trauma för familjehem

Hur vet man att ett barn bär på svåra trauman? Vad kan du som familjehem göra för skillnad på vägen mot läkning?

Att läka från trauma tar tid och kräver tålamod, de flesta gånger är en positiv utveckling inte en rak väg framåt utan kan nog mer liknas vid en stig som gör sina kringelikrokar. Att följa någon på den stigen kan vara det mest betydelsefulla och avgörande man kan göra för ett barns fortsatta utveckling och framtid. Att vara personen som följer kan kännas utmanande och ibland till och med hopplöst men kan också vara bland det mest meningsfulla man kan vara med om.

Innehåll

Under 2 timmar kommer socionom och psykoterapeut Emma Fager att berätta om hur trauman uppstår, vilka symtom de ger och vad viktiga vuxna i barnets eller tonåringens närhet kan göra för att underlätta en positiv utveckling.

Föreläsningen ger också grunderna kring anknytningsteori och hur olika anknytningsmönster påverkar barnet och dina möjligheter att nå det. Emma har lång erfarenhet av att möta familjehem och bidra med kunskap som direkt kan användas i vardagen.

När: Tisdag den 16 november

Tid: kl. 10 – 12

Plats: Via Teams

Anmälan: Föreläsningen är öppen för alla och du gör din anmälan direkt till din konsulent eller till familjehem@suddamincare.se

Välkomna!