Föreläsning med April Brorsdotter

Välkommen till vårens första webbaserade föreläsning, måndagen den 1 februari kl. 10.00

Nu bjuder vi in till vårens första webbaserade föreläsning via Teams. Föreläsningen handlar om våra placerade barn och ungdomar, barnets biologiska föräldrar samt även de trauman som barnen kan ha upplevt. April Brorsdotter pratar bland annat om det krossade bandet mellan det placerade barnet och deras föräldrar och hur familjehemmet kan stötta barnet i denna process. Ett annat tema som April tar upp är förlåtelse.

Kan vi kräva förlåtelse av någon? Kan vi förlåta någon som inte ber om förlåtelse, kanske inte ens erkänner sin skuld utan förnekar den? Behövs förlåtelse/försoning Vad är syftet med att förlåta? Är det att offret ska må bättre eller handlar det om att återupprätta förövaren? Hur återskapas en förstörd relation? Och ska alla relationer återskapas?

Föreläsningen kommer att ske måndagen den 1 februari klockan 10.00 – 12.00.

Anmälan sker till camilla.ritzman.broo@suddamincare.se senast fredagen den 29 januari. Därefter skickas länk ut till alla anmälda

April Brorsdotter

April har i grunden en 4 årig teologisk utbildning.  Hon har läst själavårdskurser inom kris och varit på Grönland och arbetat med drog- och incestproblematik tillsammans med ett kanadensiskt team. I samband med det fick hon en specialinriktad utbildning av kanadensiska psykologer.

April har under nästan hela sitt liv arbetat med människor. Hon har haft själavård, samtal med människor i åldersgrupp 20 år och uppåt. Haft unga vuxna grupper med undervisning och handledning, barngrupper inom kyrkan där hon undervisat och gestaltat saker i dramaform. Hon har även undervisat 4 år på Korteboskolan.  April har även haft ett eget radioprogram Reflektion åt radio Väst.

Varmt Välkomna!